Blikkenslagertilbud

 

Skal du have udskiftet tagrenderne, eller have ny inddækning ved skorstenen? Så kan du få hjælp til din blikkenslageropgave her.

Med denne løsning kan du få løst blikkenslageropgaver i hele Danmark for private, virksomheder og boligforeninger. Ønsker du hjælp med dit blikkenslagerprojekt er forløbet følgende:

  • Klik på nedenstående link til 3Byggetilbud
  • Udfyld blanket med kort og nem beskrivelse af dit problem eller opgave
  • Bliv kontaktet med 3 tilbud fra 3byggetilbud

Få 3 uforpligtende tilbud på VVS opgaver.

Bliv klogere på blikkenslagere

Her på Blikkenslagertilbud.dk kan du læse artikler om forskellige emner i forbindelse med det håndværksmæssige arbejde, der udføres af en blikkenslager.

Du kan altså få meget mere information om emner som:

  • Blikkenslager
  • Inddækning
  • Kobberarbejde
  • Nedløbsrør
  • Skotrender
  • Tagrender
  • Zinkarbejde

Blikkenslagerarbejde til private, firmaer m.v

Blikkenslagerens typiske arbejdsopgaver tæller alt lige fra det traditionelle arbejde med VVS-installationer i form af reparationer af varme- og afløbsinstallationer, til større byggeopgaver inden for tagdækning, rørarbejde samt andet arbejde i blik på ejendommen.

En blikkenslager kan således hjælpe private, virksomheder og boligforeninger i forbindelse med vedligeholdelse af tagrender, tagbrønde, nedløbsrør og lignende.

Som blikkenslager kommer man vidt omkring, når det gælder forskelligartede opgaver.
Eksempelvis ser man blikkenslagere udføre inddækninger omkring skorstene, kviste og tagvinduer, men også zinkarbejde i forbindelse med tag- og facadebeklædning er meget udbredt.

Udskiftning eller reparation af tagrender

Blikkenslageren er også manden man ringer efter, når tagrenderne på private villaer, i boligforeningen eller kontorbygningen skal udskiftes eller repareres.

Utætte eller overfyldte tagrender kan nemlig forårsage slemme fugtskader på bygningen, hvilket kan føre til svamp, som på sigt kan ødelægge boligen.

Det er derfor altid en god idé at kontakte en professionel fagmand, hvis der opstår problemer med tagrender etc., eller får brug for hjælp til dit næste blikkenslagerprojekt.

 

Blikkenslager – Hvilken størrelse!

En blikkenslager udfører alle former for blikarbejde i forbindelse med nybyggeri og renoveringsopgaver. Ofte kan en blikkenslager også udføre opgaver inden for VVS-området, hvilket blandt andet kan omfatte arbejde med varme- og rørinstallationer med videre.

Det kræver uddannelse at blive blikkenslager

Det kan tage helt op til 4 år at blive færdiguddannet som blikkenslager på en af landets tekniske skoler. Uddannelsen består af et grundforløb, et hovedforløb samt praktik. Erhvervsuddannelsen på bygge og anlæg rummer mulighed for, at den kommende blikkenslager specialiserer sig inden for et område, som for eksempel kan være områder som energi, ventilation eller blikarbejde.

Hvad kan blikkenslageren hjælpe med?

Man finder blikkenslagere i forbindelse med for eksempel større anlægsprojekter, nybyggeri og renovering af ældre bygninger.

Blikkenslagerens arbejdsopgaver spænder bredt fra arbejde med varmeinstallationer og traditionelt VVS-arbejde til tagdækning og rørarbejde. Derfor er det da også vigtigt, at man sørger for at vælge en blikkenslager, der har sin primære ekspertise inden for netop det område, som er relevant i forhold til det projekt, som man skal have gennemført.

Inddækning

Inddækning udføres omkring skorstene, kviste, ovenlysvinduer, ventilationskanaler, løskanter ved murværk osv., og skal være med til at sikre tagets tæthed.

“Inddækning” benyttes særligt i byggeprojekter, hvor taget tilstøder en mur eller hvor tagfladerne møder hinanden.

Inddækning laves i forskellige materialer

Når man ser på en ejendoms tag, er noget af det første man bemærker tagets belægning og hvilke materialer, der er benyttet.

Tidligere udførte man en del inddækninger i bly, men det har vist sig at være direkte årsag til forurening af spildevand og jordmiljø.

Derimod udføres inddækning i dag i forskellige materialer såsom zink, stål, metal, aluminium, varmgalvaniseret og ikke mindst universale inddækninger, der især bruges ved kloakudluftning samt gas- og olieudtræk.

Men det er især zink- og metalinddækninger, der har den længste levetid.

Udførsel af inddækninger kan være svære

Hvorfor er inddækning så vigtig? Jo, hvis der opstår huller i tagfladen kan det nemlig betyde, at der er risiko for indtrængning af fugt i tagets konstruktion, hvilket i værste fald kan medføre svamp og råd.

Inddækninger er derfor vigtige at få udført, hvis huset eller ejendommen skal vedligeholdes på en hensigtsmæssig måde, så den kan klare vinterens strabadser med sne-, hagl- og stormvejr.

Arbejdet med inddækninger kan være vanskelige at udføre og bør derfor altid foretages af en blikkenslager eller VVS-installatør, der har de nødvendige forudsætninger.

Kobberarbejde

Kobberarbejde er et af blikkenslagerens væsentlige arbejdsområder, idet “kobberarbejde” er udbredt både inden for arbejde med tagdækning, tagrender, nedløbsrør samt forskellige former for VVS-opgaver.

Kobber er blevet moderne igen

Kobberarbejde er kommet på mode igen, idet mange mennesker sætter pris på det rødlige kobbers flotte og æstetiske udseende eksempelvis i badeværelset eller som tagbeklædning. Det er således ikke ualmindeligt at opleve, at en familie i forbindelse med en renovering af et ældre hus vælger at få udført professionelt kobberarbejde, der resulterer i et særdeles nydeligt kobbertag, som særligt tager sig rigtig flot ud, når sollyset glimter i det.

En særlig egenskab ved kobber

Kobber har endvidere den særlige egenskab, at kobberet får en naturlig patinering over tid. Således kan man i forbindelse med kobberarbejde på et tag komme ud for, at det er nødvendigt at anvende forpatinerede kobberplader, således at taget får en ensartet nuance.

Står du/I med en udfordring som for eksempel renovering af et badeværelse, køkken eller tag, som omfatter udførelse af kobberarbejde, så står vi og 3Byggetilbud parate med landets mest erfarne og kompetente blikkenslagere, der kan sikre en korrekt udførelse af jeres opgave.

Nedløbsrør

Nedløbsrør er en vigtig del af enhver bygning, idet et nedløbsrør har som sin fornemste opgave at lede regnvand bort fra bygningen, således at man kan undgå problemer med eksempelvis fugtskader.

Eftersyn og renovering af nedløbsrør

Det er vigtigt, at man som privat husejer eller boligforening sørger for at få en fagmand til at tjekke bygningens nedløbsrør en gang om året med henblik på at identificere eventuelle tilstopninger og/eller utætheder, der kan medføre, at nedløbsrørene ikke udfører deres funktion optimalt.

Såfremt der opdages problemer med et “nedløbsrør”, er det vigtigt at få udbedret skaden hurtigst muligt, således at man undgår ubehageligheder i form af eksempelvis vand- eller fugtskader.

Valg af nedløbsrør

Man kan købe og montere nedløbsrør i materialer som for eksempel kobber, plat, stål eller zink, og i forhold til at træffe sit valg af nedløbsrør bør man særligt overveje, hvordan nedløbsrøret harmonerer med bygningens arkitektur og stil. Herudover er der naturligvis prisforskelle på de forskellige materialer, og ydermere kan bygningens placering spille ind på, hvilken type nedløbsrør, der er bedst egnet.

Skotrender

Skotrender er placeret langs undertaget, og skotrender har den naturlige funktion, at regnvand, der trænger igennem tagdækningen, kan blive ledt bort fra undertaget og ned i tagrenden.

Typisk er skotrender lavet i tegl eller zink, og da skotrenden har en vigtig funktion i bygningen, er det særdeles vigtigt, at den efterses og vedligeholdes med jævne mellemrum af en fagmand.

Kontrol og reparation af skotrender

Skotrenden på en bygning bliver typisk belastet af en hel del vand som følge af nedbør, og denne belastning betyder, at det ofte er skotrenderne, der kan være årsagen til et utæt tag med risiko for vand- og fugtskader som følge.

Derfor er det vigtigt, at man regelmæssigt får efterset “skotrender” med henblik på at opdage eventuelle utætheder eller andre skader i tide. Eftersynet bør udføres af enten en blikkenslager eller et tagfirma, der har stor erfaring med eftersyn og udbedring af fejl på tage, skotrender, tagrender, nedløbsrør med videre.

Eftersyn af skotrenderne

Hvis du har brug for at få efterset privatboligens, boligforeningens eller måske kontorbygningens skotrender, så du kan være sikker på, at taget holder tæt, så kan vi her på Blikkenslagertilbud.dk være behjælpelige med flere gode tilbud fra kompetente fagfolk til eftersyn af skotrenderne.

Tagrender

Arbejde med tagrender udføres typisk af en blikkenslager, der kan tilbyde at reparere eller montere tagrender i en række forskellige materialer omfattende eksempelvis kobber, zink eller stål.

Reparation og udskiftning af tagrender

Det er vigtigt indimellem at efterse tagrenderne på både private huse, boligforeninger og kontorbygninger med videre, idet overfyldte eller utætte “tagrender” nemt kan forårsage uheldige fugtskader på bygningen. Fugtskaderne kan opstå, hvis tagrenden på grund af skader ikke udfører dens normale funktion med at lede regnvand ned i kloakken, men vandet i stedet løber ud på taget, facaden eller bygningens sokkel.

For andet tagarbejde, så kig nærmere på hjemmesiden roofing.dk, der netop har specialiseret sig i tilbud til tagarbejde!

Hvilken type tagrender skal man vælge?

Der findes som nævnt mulighed for at installere tagrender i en række forskellige materialer såsom kobber, plast, stål eller zink. De forskellige materialer har hver deres styrker og svagheder, og valget imellem dem træffes typisk på baggrund af forhold som bygningens beliggenhed samt bygningens arkitektur og udseende, idet tagrenderne jo gerne skulle gå i fin harmoni med bygningens øvrige udtryk.

Zinkarbejde

Zinkarbejde i forbindelse med tagdækning, tagrender eller VVS-arbejde bør altid udføres af autoriserede blikkenslagere, der har stor erfaring med den form for zinkarbejde, som er involveret i det aktuelle bygge- eller renoveringsprojekt.

Zink er et fleksibelt og stærkt materiale

Det er ikke noget tilfælde, at blikkenslagerne har travlt med zinkarbejde, eftersom zink er et både fleksibelt og særdeles holdbart materiale, som anvendes i en lang række sammenhænge inden for byggeri- og håndværksfagene.

Man ser blandt andet zink anvendt i forbindelse med overfladebehandlinger af stål, legeringer med videre, og zinkarbejde er også meget udbredt som tag- og facadebeklædning.

Zinktage bliver mere og mere populære

En klassisk form for zinkarbejde ses i forbindelse med tagdækning, når valget er faldet på et karakteristisk zinktag. Zinktaget har en rigtig god holdbarhed og giver samtidig huset et rigtig flot udseende.

Og når der skal lægges nyt tag, så omfatter zinkarbejde almindeligvis også arbejde med tagrender. Zink er et godt valg, eftersom materialet typisk har en levetid på helt op mod 100 år eller længere tid, hvis det passes og plejes ordentligt.

Tag eventuelt også et kig på vores anden hjemmeside: Handyman København her

Kontakt os på [email protected]